trong âm vang nghìn đời của biển
anh chợt nghe mỗi ý nghĩ nhỏ nhoi
nếu không vì mệt nhoài với ánh mắt những kẻ có trái tim giả chưa đủ tư liệu để khởi tố và khuôn mặt những kẻ chuyên sống trên mồ hôi nước mắt người khác chưa kịp phát hiện
thì chiều nay anh đâu nghĩ đến sự nhẫn tâm của sóng

ai nói ở đây thiếu phút lặng yên
dẫu căn nhà anh vẫn nằm bên sóng

chiều nay nghe tiếng biển gào
anh cứ muốn nhìn lại khuôn mặt em trong đêm tháng ba có tiếng sóng vỗ vào rừng thông