cuộc hành trình của tôi trên con đường đất
mùa đông con đường bỗng nhớ đến cái chết của những kẻ bị lũ rắn đen áp bức
con đường thu mình lại
mùa đông tôi vất vả với cuộc hành trình của mình
các bạn đừng chờ
vì không chắc tôi tiếp tục được cuộc hành trình
tôi nói với các bạn hữu của tôi
vào cuối mùa đông
lũ rắn đen lại trườn ra trên đường
có nhiều kẻ không chết
chỉ ngắc ngoải với những hạt lúa thu được từ những thửa ruộng đã bị những ý đồ ngông cuồng của lũ rắn băm nát
có quá nhiều những ngọn lửa giận dữ ẩn náu bên dưới bầu trời
đừng chờ tôi
tôi lại nói với các bạn hữu của tôi đang chờ tôi ở cuối những tiếng la hét
những tiếng la hét cất lên từ lúc mặt trời mới mọc
lửa
những tiếng la hét
và ánh mặt trời
có quá nhiều sự kết hợp khiên cưỡng bên dưới bầu trời