có quá nhiều kẻ đi về phía có những kẻ suốt ngày chỉ loay hoay với những dự tính của mình
những của cải bọn họ thừa hưởng được của thuở trước gòm có hoài vọng và chờ
trên con sông chảy qua sự chờ đợi có rất nhiều xác lá mục
bọn họ vớt những xác lá mục đem về ướp với những hoài vọng
và chờ
càng ngày càng có quá nhiều kẻ đi về phía có những kẻ suốt ngày đi vớt xác lá mục
những kẻ mới đến cũng đi vớt xác lá mục
khi dòng sông khô cạn
người ta kéo nhau đi về phía khác