có gì đâu mà dấu diếm nhau
em
hãy nói hết với anh đi những
bão táp của lòng em
như anh đã từng nói với em
vậy đó