em
dòng sông không bờ bến
ký ức anh nghìn lớp phù sa
có tháng chạp mua rừng ướt áo
anh chờ em
mây núi phủ ngang vai
có tháng sáu gió lào buốt mặt
đưa tiễn em
nghe nắng đốt trong tim
ký ức anh vẫn nghìn lớp phù sa
bỡi em là dòng sông không bờ bến