Tứ của bài thơ "hơi bị" tự ty: "Xin hãy yêu tôi" ?
Tại sao lại phải xin xỏ tình yêu nhỉ?
Nếu phải xin một người cụ thể mà mình "đang tương tư" thì còn ra nhẽ. Đằng này, lại là xin "các cô gái" chung chung?
Lại nữa, "Đừng xua đuổi tôi"! Phải chăng "tôi" "bị" một khuyết gì đó quá lớn khiến "tôi" quá tự ty?
Lại phải nhờ đến "Chúa". Mà đã bị một khuyết gì đó thì cũng khó mà cầu xin tình yêu, kể cả nhờ Chúa!
Tâm trạng của một người quá tự ty!!!

Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends