Chao ôi!con tim ta phải chăng gỗ đá?
Mạnh mẽ và kiên cường
Vậy mà sao yếu đuối trước tình yêu!

Biết nụ cười nghĩa là tim biết khóc!