Cha muốn đọc cho con nghe những câu chuyện từ ngàn xưa
Chuyện chiếc chổi bay và chuyện nàng tiên cá
Cha muốn cùng con dạo chơi trên bờ biển
Cùng con nhặt những vỏ sò
Cha muốn cùng con đắp những lâu đài cát
Cùng con áo quần lấm lem
Cha muốn được nắm tay con đi qua những cánh đồng
Cùng con uống nước dừa mùa hạ
Cha muốn cùng con đi dưới cơn mưa chiều xối xả
Cùng con cười át tia chớp gầm vang
Cha muốn cõng con đi hết đường làng
Cho đến khi trời tối.