Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Duy Trung vào 17/06/2008 21:54

Ai kẻ yêu nhau
Chia xa...
Một kẻ cúi đầu
Một kẻ khóc