Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Đăng ký ngày 18/11/2020 11:41, số lượt xem: 328
Nguyễn Thị Trà Giang tên thật là Nguyễn Thu Nguyệt, sinh năm 1955 tại Quảng Ngãi. Năm 1957, cùng gia đình vào sống tại Vĩnh Long.
– Tốt nghiệp Sư phạm Vĩnh Long năm 1975.
– Từ năm 1975 đến cuối năm 1980, công tác tại Phòng Văn nghệ thuộc Sở Văn hoá Thông tin Vĩnh Long, sau là Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Cửu Long.
– Từ năm 1981 đến 1993 công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật Tỉnh An Giang.
– Hiện nay là giám đốc Công ty TNHH Văn hoá tổng hợp BÚT VIỆT, Thành phố Hồ Chí Minh