Chưa có đánh giá nào
28 bài thơ
Tạo ngày 03/07/2013 19:01 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/07/2013 19:02 bởi hongha83
Tập thơ gồm 28 bài do NXB Hà Nội ấn hành năm 1989.