Trong hồn mỗi lúc nhớ quê
Ngược tàu Vũ Ẻn con về nhà ta
Con về với gió vườn cha
Căn nhà lợp cọ, chuối na xanh rì…

Sông giờ bờ bến thiên di
Cha giờ tên tuổi khắc ghi ngoài đồng
Quê còn chị gái đợi trông
Dáng gầy như mẹ gánh gồng khi xưa

Còn bờ tre, tiếng gà trưa
Dải đê bụi nắng, trơn mưa bước làng
Thương quê, thương chuyến đò sang
Gạo châu củi quế, vắt ngang lở bồi

Thơ không nói nổi nghĩa đời
Con thành chú Cuội ời ời gọi cha
Đất đồng Phương Xá quê ta
Thấm lời con xuống sâu xa mạch nguồn

Mai rồi chẳng thể về luôn
Hồn con vẫn ngược vui buồn với sông
Với người chị gái đợi trông
Tiễn em ra tận bến sông dặn dò

Sang ngang chị trả tiền đò
Quê hương vẫy mãi cánh cò nghĩa nhân.