Biết làm sao được thơ ơi!
Em về với lửa cho người… bình an
Cõi trần bạc phận hồng nhan
Đẹp xinh em thế, tro than chẳng thừa.

Kiếp này đã trót mộng mơ
Mực đen giấy trắng sa cơ… thôi đành
Đời còn mặn muối chua chanh
Thì xin giọt lệ long lanh chảy vào.

Em về trên ấy trăng sao
Ai mang vạt áo gói bao tro buồn?


Nguồn: Nguyễn Thị Mai, Nón trắng sang đò, NXB Văn hoá thông tin, 2001