Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/09/2020 15:10, số lượt xem: 213

Màn đêm buông...!
từng giọt sương thu giăng giăng triền nhớ.
con gió mềm lòng... lụa là song cửa
rót khẽ tâm tình tiếng gọi bóng tình nhân...

Ngan ngát hương đêm "vũ điệu ái ân"
cùng giấc mơ hoa về say một kiếp
xõng xoài cánh môi,
tô hồng bóng nguyệt
yêu kiều ngắm mộng ngày sau...

Màn đêm buông...!
lắng lại thâm sâu
da diết nhớ,
da diết thương... chan hoà cung đàn bất tận
khoảng cách hai phương đâu làm lệ ngấn?
hay chăng?
mình ở trong nhau...

"Vũ điệu ái ân": mượn ý thơ Viên Nguyệt Ái