Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2013 09:52

Trống choai tập gáy
Ò... ó... o... o
Tiếng chẳng được to
Choai càng gắng sức
Chú đứng phưỡn ngực
Vươn cổ thật cao
Nghiêng nghiêng chiếc mào
Mở tròn cái mỏ...
Mặt trời chưa tỏ
Choai dậy trước tiên
Đánh thức xóm giềng
Ò... o... choai gáy
Ông mặt trời dậy
Toả sáng vừng dương
Cô bé tới trường
Bà hàng quẩy gánh
Sương mai lóng lánh
Lúa đã lên đòng
Mau mau trổ bông
Cho cây trĩu hạt...


Nguồn: Một thoáng Tây Hồ (thơ), Nguyễn Thị Kim, NXB Hội nhà văn, 2005