Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2010 18:35

Anh buồn vội trốn vào em
Đời buồn vội trốn vào miền thi ca
Sợi buồn gỡ mãi chẳng ra
Câu thơ vật vã, ướt nhoà trang đau
Tứ thơ cạn, trốn vào đâu?
Bao thơ cho thấu nỗi sầu nhân gian


Nguồn: Chuồn chuồn kim, NXB Hội nhà văn, 2007.