Cuộc đời như giấc mộng
Thế sự tựa ván cờ
Đúng, sai... đi một nước
Cười, khóc... đến bao giờ?


Nguồn: Diện mạo thời gian, NXB Văn học, 2008.