Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2010 01:43

Có lẽ nào chỉ là sự hoại sinh
Dẫu đã cháy hoang phí
nửa phần đời phiá trước
Nỗi đam mê ngún dần
lặng tờ như độc dược
Giọt đắng tràn mi
hớp cạn riêng mình
Hãy đốt nửa phần
để thành ngọn bạch lạp
lung linh
Đời nghĩa lý
khi tự mình cháy sáng

Đừng làm
thỏi - sáp - vô - tri


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]