Em lại ngồi dưới gốc đa xưa
Nơi một sớm đầu thu gió dậy
Nơi một sớm đầu thu hồ lộng lẫy
Soi tấm tình trong trắng phút thiêng liêng
Nơi thức dậy tiếng gọi đấng siêu nhiên
Dẫn em về tuổi thơ miền thôn dã
Với hương lúa, cọng rơm gà nhảy ổ
Với mẹ hiền lụi cụi tháng năm xa
Dẫn em về tuổi sim chín đồi xưa
Tuổi đinh ninh sim tàn tình tím mãi
Tuổi bất ngờ tình qua sim ở lại
Mà suốt đời tiếc mãi một mùa sim
Hà Nội giờ đã cuối mùa sen
Cuối mùa cốm, chỉ còn hồng vẫn đỏ
Mình em ngồi dưới gốc đa xưa cũ
Cây vẫn chờ người, người trở lại chăng?
Cám ơn người đã thức dậy nơi em
Tiếng gọi đấng siêu nhiên bất diệt
Ban tặng em tình yêu thuần khiết
Với thiên nhiên cây cỏ, với người


Hồ Gươm, 1990