Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hàn Quốc Vũ (2064 bài)
- Thuỵ Thảo (34 bài)
- Trần Kim Thanh (127 bài)
- Chu Minh Vũ (4 bài)
- Nguyễn Anh Vũ (7 bài)
Tạo ngày 20/03/2009 21:18 bởi hongha83
Nguyễn Thị Anh Đào (1979-) quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Đại học Văn khoa Huế, hiện công tác tại Tạp chí Đà Nẵng ngày nay. Là Hội viên Hội LH VHNT Đà Nẵng và Hội Nhà văn Đà Nẵng.

Tác phẩm:
- Ngày không trở lại (thơ)/ NXB Đà Nẵng, 2007.
- Ngày em làm người lớn (văn xuôi)/ NXB Kim Đồng, 2007.