Tớ và Bùi giáng chạy đua
Tớ hòa lục bận và thua bát lần
Tớ cay cú lắm phân vân
Có khi muốn thắng phải cần doping
Tớ không thích bị thần kinh
Nhưng mà Bùi giáng cứ tinh tướng hoài
thế là mới có choai choai
Tớ điên như thể đã ngoài mười mươi
Thấy thế Bùi Giáng chỉ cười
Cười cái con khỉ! Hở mười cái răng
Bùi giáng chả nói chả rằng
lồng ra khắp phố tung tăng múa vờn
Tớ lần theo vết cô đơn
Đổ về hang ổ cái cơn mơ hồ...
...sau lưng Bùi Giáng ngây ngô
Giật mình suýt bị ôtô giẫm vào
Dễ dàng Bùi Giáng mày tao
Hỏi han toàn chuyện chiêm bao búi xùi:
ấp ôm cô ả có vui?
...hóa ra là tớ vương mùi nàng thơ!
Bùi Giáng đuổi đến bây giờ
thế mà cứ tưởng
(hờ hờ)
chạy thi
tớ mà bấm nút điên thì...