tại sao nắng biết ấm
tại sao hoa biết thơm
sao mưa biết rơi chứ
sao bò biết ăn rơm

tại sao người biết hỏi
tại sao biết trả lời
và tại sao biết cả
nói những chuyện dở hơi

sao gà không biết đọc
bát không biết rửa mình
tivi không biết chạy
con dao không biết khinh

sao đứa trẻ lại biết
bảo bông cỏ biết cười
sao Anđécxen biết
cho vạn vật tính người

thôi bố đừng hỏi nữa
để yên con học bài
cô giáo bảo lười học
là không có tương lai

tương lai là gì nhỉ
nó chạy trước mãi thôi
con cười đi sẽ thấy
nó nằm ườn trên môi

không phải đâu bố ạ
tương lai là vila
tương lai là tài khoản
ngân hàng Canađa

thôi được rồi bố hiểu
con cứ học bài đi
buồn ngủ con sẽ biết
tương lai nằm trên mi


17.12.05