Nếu tôi là băng giá
tràn trụa thế gian này
người ta có vì lạnh
mà xích gần đôi tay

Nếu tôi là cay đắng
cho đau đớn con người
người ta có khao khác
nâng niu những môi cười?

Nếu tôi là tội ác
băng hoại những linh hồn
người ta có thảng thốt
mà chữa lành trí khôn ?

Nếu tôi là đưa trẻ
trong cuộc sống bình thường
người ta có vì "Nếu..."
mà bắt đầu yêu thương ?