Tám lá khuôn vàng nửa hoá mơ
Đài cao sừng sững chốn danh đô
Thu về trời đất xinh vô hạn
Vẽ rõ non song cảnh chả mờ
Đêm vắng hồi chuông thu lẫn mộng
Trời cao ánh kiếm nguyệt cùng trơ
Hồ Tây muôn mảnh mênh mang nước
Cũng giống lòng băng giữa đáy hồ.

tửu tận tình do tại