Trần cung hoài cổ

Trĩ hú Nam thành tịch chiếu qua
Thiên niên quốc ấp phỏng Đông A
Thân vương bách chiến khuông thời tảo
Tế tửu cô trung cảm sự đa
Hư ỷ nhất đồ an xã tắc
Trực lưu cô tháp đối sơn hà
Chiêu Lăng thạch mã kim an tại
Yên vũ ngư chu nhập tuý ca

 

Dịch nghĩa

Trĩ hót thành Nam bóng đã xế tà
Ngàn năm làn nước hỏi tới nhà Đông A
Thân vương trăm trận cứu nước kịp thời
Tế tửu cô trung cảm khái nhiều nỗi
Luống cậy một bức đồ an được xã tắc
Chỉ lưu lại ngọn tháp đối với non sông
Ngựa đá Chiêu Lăng nay ở đâu
Trong mưa khói trên thuyền chài nổi cuộc say ca


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Trĩ hót thành Nam bóng xế tà
Ngàn năm làng nước hỏi Đông A
Thân vương trăm trận công oanh liệt
Tế tửu riêng mình bụng xót xa
Luống cậy bức đồ an xã tắc
Chỉ lưu ngọn tháp đối sơn hà
Chiêu Lăng ngựa đá nay đâu tá
Mưa khói thuyền chài nổi khúc ca


Nguồn: Thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, NXB Văn hoá, 1959
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Thành Nam trĩ hót chiều tà,
Ngàn năm làn nước hỏi nhà Đông A
Thân vương kịp cứu nước nhà,
Cô trung tế tửu cảm ra nổi lòng.
Bức đồ cậy ổn núi sông,
Lưu hoài ngọn tháp trong lòng nước ta.
Chiêu Lăng ngựa đá đâu xa?
Thuyền chài mưa khói say ca vọng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời