Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 03/10/2011 02:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bruce lee vào 03/10/2011 03:04

述懷其一

故國音信絕,
他鄉儔侶稀。
舉頭問青山,
吾生將安歸。
青山默無語,
但見秋雲飛。
斜陽復西墜,
嘆息掩荆扉。

 

Thuật hoài kỳ 1

Cố quốc âm tín tuyệt,
Tha hương trù lữ hy.
Cử đầu vấn thanh sơn,
Ngô sinh tương an quy.
Thanh sơn mặc vô ngữ,
Đãn kiến thu vân phi.
Tà dương phục tây truỵ,
Thán tức yểm kinh phi.

 

Dịch nghĩa

Tin tức nước nhà vắng bặt
Ở nơi đất khách, bạn bầu thưa thớt
Ngẩng đầu hỏi núi xanh
Đời ta sẽ ra sao?
Núi xanh lặng chẳng nói
Chỉ thấy mây mùa thu bay qua
Mặt trời chiều lại xế về tây
Thở than khép cánh cửa gai


Nguồn: Chương Thâu (sưu tầm và biên soạn), Nguyễn Thượng Hiền - Tuyển tập thơ văn, NXB Lao Động, 2004.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Nước nhà tin vắng bặt
Đất khách ít bạn bầu
Nhìn non xanh muốn hỏi
Đời ta sẽ ra sao?
Non xanh im chẳng đáp
Chỉ thấy mây bay cao
Bóng ác non đoài lặn
Than thở khép rèm lau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cố quốc tin tức đứt
Tha hương hiếm bạn bầu
Ngẩng đầu non xanh hỏi:
Đời ta rồi về đâu?
Non xanh im chẳng nói
Chỉ thấy mây thu lan
Trời tây tà dương khuất
Khép cửa phên thở than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tin tức nước nhà vắng bặt lâu,
Ở nơi đất khách ít bạn bầu.
Ngẩng đầu nhìn núi xanh ta hỏi,
Đời sống ta rồi sẽ tới đâu?
Lặng lẻ núi xanh im lời nói,
Chỉ còn mây khói thu bay qua
Mặt trời chiều xế về tây lặn,
Khép cánh thở than cửa cỏ lau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Nước nhà tin tức vắng lâu,
Ở nơi đất khách bạn bầu ít thay!
Ngẩng đầu nhìn núi hỏi ngay,
Ta đây cuộc sống sau này tới đâu?
Núi xanh im lặng cúi đầu,
Chỉ còn mây khói xám mầu thu bay.
Mặt trời chiều xế về tây,
Thở than khép cánh cửa gai im lìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước nhà đã bặt tin đưa,
Tha phương bè bạn lưa thưa giao tình.
Ngẩng đầu bèn hỏi núi xanh,
Bâng khuâng chẳng biết đời mình rồi sao?
Núi xanh im lặng không lời,
Lạnh lùng mây xám một trời thu bay.
Mặt trời ngã bóng về tây,
Thở than khép cánh cửa gai âm thầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời