Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 01/10/2011 20:30

自嶺南赴杭寓江邊廢寺

神州莽莽總氛埃,
故國蒼天眼未開。
遙夜夢回千嶂外,
孤臣心死十年來。
青衫避地投僧舍,
白首思親隔夜臺。
誰借東風吹淚盡,
狂歌連倒謫仙杯。

 

Tự Lĩnh Nam phó Hàng, ngụ giang biên phế tự

Thần Châu mãng mãng tổng phân ai,
Cố quốc thương thiên nhãn vị khai.
Dao dạ mộng hồi thiên chướng ngoại,
Cô thần tâm tử thập niên lai.
Thanh sam tị địa đầu tăng xá,
Bạch thủ tư thân cách dạ đài.
Thuỳ tá đông phong xuy lệ tận,
Cuồng ca liên đảo trích tiên bôi.

 

Dịch nghĩa

Thần Châu mịt mù trong mấy lớp khí độc và bụi cát
Nước cũ xa trong trời xanh, chưa mở mắt
Đêm trường mơ mộng trở về bên kia nghìn dãy núi
Tôi trung lòng đau hơn mười năm nay
Áo xanh lánh nạn vào nghỉ nhà chùa
Đầu bạc thương cha mẹ ở nơi tuyền đài
Muốn nhờ gió đông thổi khô giọt lệ
Thơ tiên mượn rượu hát vang liên tiếp


Lĩnh Nam: phía nam núi Ngũ Lĩnh, ở đây chỉ tỉnh Quảng Tây ở Trung Quốc. Hàng: tức Hàng Châu, tỉnh lị Chiết Giang, Trung Quốc.

Nguồn: Chương Thâu (sưu tầm và biên soạn), Nguyễn Thượng Hiền - Tuyển tập thơ văn, NXB Lao Động, 2004.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Mênh mang cát bụi chốn Thần Châu
Nước cũ trời xanh thấy mịt mù
Nghìn lớp non xa đêm mộng tưởng
Mười năm đất khách dạ âu sầu
Áo xanh lánh nạn nơi chùa cũ
Đầu bạc thương người chốn suối sâu
Mượn ngọn gió đông lau giọt lệ
Thơ tiên cao giọng rượu nghiêng bầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mênh mang cát bụi Thần Châu
Trời xanh nước cũ thấy đâu mịt mùng
Đêm mơ ngoài núi muôn trùng
Mười năm đất khách tôi trung đau lòng
Áo xanh cửa phật nương mình
Bạc đầu tưởng nhớ song thân suối vàng
Mượn lau giọt lệ gió đông
Nghiêng bầu chuốc rượu ngâm lừng thơ tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thần Châu mù mịt cõi trần ai
Cố quốc trời xanh mắt chửa khai
Mộng vượt đêm trường ngàn núi cách
Lòng cô tuyệt vọng chục năm dài
Áo xanh lánh nạn nương chùa Phật
Đầu bạc mẹ cha mất cả hai
Ai mượn gió xuân chùi hết lệ
Ngâm cuồng “Tiên trích”chén nghiêng hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Mịt mù cát bụi Thần Châu,
Trời xanh nước cũ mở đâu mắt nhìn?
Đêm mơ mộng núi muôn nghìn,
Mười năm trung nghĩa dạ mình sầu đau.
Áo xanh cửa Phật vào cầu,
Mẹ cha thương xót bạc đầu đi xa.
Gió đông cậy thổi lệ sa,
Thơ tiên vang nhịp cuồng ca rượu bầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời