Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 01/10/2011 01:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi bruce lee vào 02/10/2011 19:46

即事其二

川原渺渺角鳴秋,
夜挾龍泉上戍樓。
萬里黑雲風掃盡,
中天星斗照神州。

 

Tức sự kỳ 2

Xuyên nguyên diểu diểu giốc minh thu,
Dạ hiệp long tuyền thượng thú lâu.
Vạn lý hắc vân phong tảo tận,
Trung thiên tinh đẩu chiếu Thần Châu.

 

Dịch nghĩa

Còi thu thổi xa xa ngoài sông và trên đồng nội
Đang đêm cắp gươm long tuyền lên chòi canh
Muôn dặm mây đen gió quét sạch
Sao giữa trời chiếu về Thần Châu


Nguồn: Chương Thâu (sưu tầm và biên soạn), Nguyễn Thượng Hiền - Tuyển tập thơ văn, NXB Lao động, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Sông rộng đồng xa vẳng tiếng còi
Canh khuya xách kiếm bước lên chòi
Gió khua muôn dặm mây quang sạch
Vằng vặc Thần Châu sao sáng soi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông rộng đồng xa còi vẳng tiếng
Đêm khuya xách kiếm bước chòi canh
Mây đen gió quét làu muôn dặm
Sao chiếu Thần Châu rực vẻ lành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đầu sông thu xa, vọng kèn đâu?
Trại binh mang kiếm, đêm lên lầu
Vạn dặm mây đen, gió quét sạch
Giữa trời sao Đẩu chiếu Thần Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồng nội ngoài sông còi thổi xa,
Đang đêm gươm cắp chòi canh nhà.
Mây đen muôn dặm gió làu sạch,
Sao chiếu Thần Châu giữa khoảng trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ngoài sông đồng nội còi xa,
Đang đêm gươm cắp ra nhà chòi canh.
Mây đen gió thổi sạch, thanh,
Thần Châu sao chiếu khoảng xanh giữa trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời