15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 08/10/2010 21:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 15/10/2010 08:24

即事其一

回首龍城賸劫灰,
三朝宮觀暮笳哀。
秋風一水兼天去,
落日千山繞塞來。
橋上聞鵑知地氣,
草間射虎惜人才。
西湖不記當年事,
謾放蓮花照酒杯。

 

Tức sự kỳ 1

Hồi thủ long thành thặng kiếp hôi,
Tam triều cung quán mộ già ai.
Thu phong nhất thuỷ kiêm thiên khứ,
Lạc nhật thiên sơn nhiễu tái lai.
Kiều thượng văn quyên tri địa khí,
Thảo gian xạ hổ tích nhân tài.
Tây hồ bất ký đương niên sự,
Mạn phóng liên hoa chiếu tửu bôi.

 

Dịch nghĩa

Ngảnh lại Long Biên chỉ còn đống tro tàn,
Cung quán ba triều chiều chiều buồn nghe tiếng kèn thổi.
Gió thu, một dải nước cuốn vòm trời đi,
Bóng xế, nghìn ngọn núi dẫn cửa ải về.
Nghe quyên trên cầu biết khí đất biến chuyển,
Bắn hùm trong cỏ tiếc người tài lỡ vận.
Hồ Tây không ghi lại việc năm trước,
Còn trổ hoa sen ánh vào chén rượu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Hà Nội tro tàn khắp đó đây,
Ba triều cung quán rộn kèn Tây.
Gió thu một dải trời liền nước,
Ải tối ngàn trùng núi lẫn mây.
Nghe cuốc đầu cầu hay khí đổi,
Bắn hùm trong cỏ tiếc người tài.
Hồ Tây chẳng gợn hờn năm trước,
Lại trổ hoa sen rượu thắm mùi.

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Trọng Hùng

Ngoảnh lại Thăng Long tro bụi vương
Ba triều cung vẳng tiếng kèn buồn
Trời thu biến mất cùng gió nước
Cửa ải mờ trong núi, chiều buông
Cuốc kêu báo có người giúp nước
Cọp chết vì ai trở về vườn
Hồ Tây chẳng nhớ sầu năm trước
Sen còn yêu rượu thoảng mùi hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đầu ngoái Long thành tro kiếp còn
Ba triều cung quán tối kèn buồn
Gió thu đầy nước bầu trời khuất
Chiều xuống ngàn non quanh ải ôm
Tiếng cuốc bên cầu biết khí đất
Bãi tranh bắn hổ tiếc tài hiền
Tây Hồ chẳng nhớ người thành hổ
Lại trổ hoa sen chiếu rượu tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Long Biên ngoảnh lại đống tro tàn,
Cung quán ba triều kèn thở than.
Dải nước gió thu trời khuất nẻo,
Nghìn non bóng xế về biên quan.
Trên cầu quyên gọi hay địa khí,
Trong cỏ bắn hùm tài đức mang.
Hồ Tây chẳng gợn việc năm trước,
Còn trổ hoa sen ánh rượu vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Long Thành ngoảnh lại tro tàn
Ba triều cung quán rộn ràng kèn tây
Vật vờ trời nước gió thu
Nghìn non bóng xế mây mù ải quan
Bên cầu tiếng cuốc thở than
Bắn hùm trong cỏ dở dang anh tài
Hồ Tây chuyện cũ quên sao
Trổ hoa sen thắm soi vào ly xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời