15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 02/10/2011 21:03, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi bruce lee vào 02/10/2011 21:04

贈阮露澤(號琦菴)

金闕歸來復遂初,
凌雲壯志待何如。
白蓮晚恝山中社,
黃石宵傳月下書。
浩劫千年悲戰鬬,
遊縱四海雜樵魚。
相逢莫說開元事,
南苑秋風恨有餘。

 

Tặng Nguyễn Lộ Trạch (hiệu Kỳ Am)

Kim khuyết quy lai phục toại sơ,
Lăng vân tráng chí đãi hà như.
Bạch Liên vãn kiết sơn trung xã,
Hoàng Thạch tiêu truyền nguyệt hạ thư.
Hạo kiếp thiên niên bi chiến đấu,
Du tung tứ hải tạp tiều ngư.
Tương phùng mạc thuyết Khai Nguyên sự,
Nam uyển thu phong hận hữu dư.

 

Dịch nghĩa

Từ Kim khuyết trở về để ẩn cư
Chí lớn tung mây nghĩ thế nào?
Lúc già trong núi, kết xã Bạch Liên
Ban đêm dưới trăng truyền sách Hoàng Thạch
Kiếp lớn nghìn năm đau thương việc chiến đấu
Chơi khắp bốn biển xen lẫn bọn ngư tiều
Gặp nhau chớ nói việc đời Khai Nguyên
Vườn nam gió thu gợi mối hận có thừa


Nguồn: Chương Thâu (sưu tầm và biên soạn), Nguyễn Thượng Hiền - Tuyển tập thơ văn, NXB Lao Động, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Kinh khuyết ra về quyết ẩn cư
Tung mây chí lớn thế nào ư?
Bạch Liên trong núi cùng làm xã
Hoàng Thạch đêm trăng giảng sách xưa
Kiếp lớn ngàn năm buồn chiến đấu
Dấu chơi bốn bể lẫn tiều ngư
Gặp đừng kể chuyện Khai Nguyên nhé
Mối hận vườn nam ngọn gió thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Kim khuyết trở về lại chốn xưa
Cưỡi mây chí lớn định xong chưa?
Bạch Liên trong núi nhàn thành hội
Hoàng Thạch dưới trăng sách lạ đưa
Kiếp lớn ngàn năm đau chiến đấu
Tiều ngư bốn biển cũng chơi đùa
Gặp nhau đừng kể Khai Nguyên sự
Thu gió vườn Nam hận có thừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kim khuyết trở về để ẩn cư,
Tung mây chí lớn thế nào ru?
Bạch Liên trong núi cùng liên kết,
Hoàng Thạch dưới trăng truyền bí thư.
Kiếp lớn nghìn năm đau chiến đấu,
Dạo chơi bốn biển lẫn tiều ngư.
Khai Nguyên chớ nói khi cùng gặp,
Mối hận vườn nam gợi gió thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Cửa vàng về chốn ẩn cư,
Tung mây chí lớn đợi ư thế nào?
Bạch Liên trong núi kết vào,
Dưới trăng Hoàng Thạch truyền nào sách hay?
Nghìn năm chiến đấu khổ thay,
Dạo chơi bốn biển lẫn chài tiều phu.
Khai Nguyên chớ nói gặp từ?
Vườn nam mối hận gió thu gợi về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ẩn cư từ bỏ chốn kinh thành,
Chí lớn tung mây chuyện khó xong.
Kết xã Bạch Liên nơi núi thẳm
Sách truyền Hoàng Thạch dưới đêm trăng.
Ngàn năm kiếp lớn đau tranh đấu,
Bốn biển tiều ngư thoả bạn chung.
Đừng kể Khai Nguyên khi gặp gỡ,
Gió thu vườn cũ hận khôn cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời