Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2015 16:43

歸里

破國事已定,
離鄉心何依。
顧此一室在,
飄然孤蓬歸。
野暝鶴尚立,
江寒魚初稀。
問訊倚巷叟,
黃花開荊扉。

 

Quy lý

Phá quốc sự dĩ định,
Ly hương tâm hà y.
Cố thử nhất thất tại,
Phiêu nhiên cô bồng quy.
Dã minh hạc thượng lập,
Giang hàn ngư sơ hy.
Vấn tấn ỷ hạng tẩu,
Hoàng hoa khai kinh phi.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Mất nước sự đã định
Xa làng lòng bơ vơ
Đoái trông ngôi nhà sót
Nhẹ nhàng chiếc thuyền đưa
Nội tối hạc vẫn đứng
Sông lạnh cá dần thưa
Hỏi thăm ông lão xóm
Cúc vàng nở vườn xưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non sông tan tác đã rồi
Xóm làng cách trở bồi hồi xót xa
Đoái trông về phía quê nhà
Ngọn bồng phất phưởn biết là về mô
Sông hàn tôm cá dần thưa
Đồng chiều cánh hạc hững hờ đợi trông
Này lời xin hỏi lão ông
Cúc vàng vườn cũ nở bông mấy cành

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nước tan sự đã liệu
Xa làng lòng cô liêu
Nhìn nhà nay còn đó
Cỏ bồng bay về theo
Đồng tối hạc còn đứng
Sông lạnh cá vẫn nghèo
Hỏi thăm già bên ngõ
Hoa vàng cửa giậu xiêu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời