Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2010 19:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/11/2011 22:36

過阮若箸故居有感

絕塞駝驅血濺戈,
五湖歸計景蹉跎。
山陽苖裏無窮恨,
斜日悲風忍重過。

 

Quá Nguyễn Nhược Trứ cố cư hữu cảm

Tuyệt tái trì khu huyết tiễn qua,
Ngũ hồ quy kế cảnh sa đà.
Sơn Dương địch lý vô cùng hận,
Tà nhật bi phong nhẫn trùng qua.

 

Dịch nghĩa

Vẫy vùng ngoài ải xa gươm dây đầy máu
Định kế lui về năm hồ mà còn dùng dằng
Tiếng sáo Sơn Dương chứa chan mối hận
Ác tà gió thảm nỡ nào qua đây


Nguyễn Đàm tên chữ là Nhược Trứ là con trai đầu của Nguyễn Thuyết (Tôn Thất Thuyết) năm 1885 theo vua Hàm Nghi ra Quảng Bình. Sau việc bất thành ông Nhược Trứ vào núi tự vẫn, ông có ngôi nhà ở phía Tây thành Hạc.

Trong Nam chi tập.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Nhuộm máu gương giong chốn ải xa
Năm hồ lui bước vẫn sa đà
Sơn Dương giọng sáo vô cùng giận
Gió thảm trời chiều nỡ lại qua.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

過阮若箸故居有感  

絕塞駝驅血濺戈
五湖歸計景蹉跎
山陽苖裏無窮恨
斜日悲風忍重過

Ghi chú: Bản phiên âm trên có vài chỗ sai cần được sửa lại:
 Sai - Đúng

* trò - trì
* tiện - tiễn
* dịch - địch
* nhãn - nhẫn
* trụng - trùng


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, NXB Lao động, 2004
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Máu tung toé mác ruổi ải xa
Kế lui Ngũ Hồ cảnh nhẩn nha
Sơn Dương tiếng sáo vô cùng hận
Ác tà gió thảm nỡ nào qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giết giặc vẫy vùng ngoài ải xa,
Ngũ hồ định kế lui dần dà.
Sơn Dương tiếng sáo tràn uất hận,
Gió thảm ác tà nỡ lướt qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Vẫy vùng giết giặc ải xa,
Ngũ hồ định kế dần dà lui binh.
Sơn Dương uất hận xót tình,
Ác tà gió thảm lúc mình qua đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngang dọc ải xa gươm đỏ máu,
Ngũ Hồ lui tới ý phân vân.
Sơn Dương tiếng sáo trào cơn hận,
Gió thảm chiều hôm biết mấy lần!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Chạy về ngọn mác máu chưa lau,
Định ẩn Ngũ Hồ, lưỡng lự lâu.
Tiếng sáo Sơn Dương mang đẫm hận,
Hoàng hôn gió thổi nỡ gieo sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời