Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2019 09:21

珥河送別

日落澄江送遠舟,
停雲回憶舊年遊。
天邊不見飛鴻影,
獨自看花上小樓。

 

Nhị Hà tống biệt

Nhật lạc trừng giang tống viễn chu,
Đình vân hồi ức cựu niên du.
Thiên biên bất kiến phi hồng ảnh,
Độc tự khan hoa thướng tiểu lâu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Thuyền đi... sông lắng mặt trời
Mây dừng, nhớ lại chuyến chơi năm nào
Bên trời bóng nhạn bay đâu?
Một mình thơ thẩn lên lầu xem hoa!


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt trời sông lắng tiễn thuyền xa,
Nhớ lại mây dừng chuyến ngoạn qua.
Chẳng thấy bên trời hình bóng nhạn,
Lên lầu thơ thẩn mình xem hoa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông trong ngày xế tiễn thuyền xa
Mây lặng bồi hồi nhớ chuyện qua
Bóng nhạn bên trời đâu thấy nữa
Lên lầu thơ thẩn ngắm xem hoa

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Mặt trời sông lắng thuyền xa,
Mây dừng nhớ lại chuyến qua năm nào.
Bên trời bóng nhạn nơi nao?
Lên lầu thơ thẩn xem hoa một mình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời