Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2008 14:36

五行山其二

靈應臺高隱翠微,
藏真洞古石苔希。
秋風獨倚松關望,
不見天涯海鶴飛。

 

Ngũ Hành sơn kỳ 2

Linh Ứng đài cao ẩn thuý vi,
Tàng Chân động cổ thạch đài hy.
Thu phong độc ỷ Tùng Quan vọng,
Bất kiến thiên nhai hải hạc phi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Ngâm

Linh Ứng đền xây giữa núi sâu,
Tàng Chân động cổ đá thưa rêu.
Gió thu giữa cửa Tùng Quan ngắm,
Hạc biển bay mà chả thấy đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Linh Ứng đền xây sâu giữa núi
Tàng Chân động cổ đá rêu thưa
Gió thu riêng dựa Tùng Quan ngắm
Hạc biển nào bay đã thấy chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Linh Ứng đài cao ẩn biếc mây
Tàng Chân động đá ít rêu bày
Gió thu mình tựa Tùng Quan ngóng
Chẳng thấy chân trời hạc biển bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Linh Ứng đài cao ẩn núi sâu,
Tàng Chân động cổ đá rêu thưa.
Gió thu mình tựa Tùng Quan ngắm,
Chẳng thấy chân trời hạc biển đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Chùa xây Linh Ứng núi sâu,
Tàng Chân động cổ đá mầu rêu lan.
Gió thu tựa ngắm Tùng Quan,
Chân trời hạc biển trên ngàn thấy đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời