Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2019 09:08

漫興

涼風夢後茗煙斜,
飛雁聲中對菊花。
誰繪樓前秋一幅,
水光山色遶田家。

 

Mạn hứng

Lương phong mộng hậu mính yên tà,
Phi nhạn thanh trung đối cúc hoa.
Thuỳ hội lâu tiền thu nhất bức,
Thuỷ quang sơn sắc nhiễu điền gia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Tỉnh mơ, gió tạt khói chè
Vừa xem hoa cúc, vừa nghe ngỗng trời
Tranh thu, ai khéo vẽ vời?
Màu non, ánh nước quanh ngoài xóm quê


Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió mát tỉnh mơ cạnh khói trà,
Không trung nhạn lượn cúc hoa ra.
Ai khéo vẽ tranh thu một bức?
Màu non, ánh nước cạnh quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tỉnh mơ gió mát bên trà,
Không trung nhạn lượn cúc ra hoa đầy.
Tranh thu ai khéo vẽ ngay?
Màu non, ánh nước cạnh mây quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tan mơ gió mát khói trà bay
Tiếng nhạn lưng trời khóm cúc say
Ai vẽ tranh thu mà khéo thế
Nước non tô điểm cảnh quê nầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời