旅吳

剩水殘山落日遙,
國魂渺渺更難招。
生爲獨鶴歸何益,
死化哀鵑恨未消。
黃海怒濤秋撫劍,
吳門寒月夜吹簫。
惟餘壯志渾如昨,
萬丈虹霓貫紫霄。

 

Lữ Ngô

Thặng thuỷ tàn sơn lạc nhật dao,
Quốc hồn diểu diểu cánh nan chiêu.
Sinh vi độc hạc quy hà ích?
Tử hoá ai quyên hận vị tiêu!
Hoàng hải nộ đào thu phủ kiếm.
Ngô môn hàn nguyệt dạ xuy tiêu.
Duy dư tráng chí hồn như tạc,
Vạn trượng hồng nghê quán tử tiêu.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Xuyên

Nước thẳm non xa, lặn đóng chiều,
Chơi vơi hồn nước biết nơi nào
Sống làm hạc lẻ về vô ích,
Thác hoá quyên sầu hận chửa tiêu!
Hoàng hải chống gươm, thu sóng réo,
Ngô môn thổi sáo tối trăng treo.
Còn chăng, tráng chí nguyên như cũ?
Lên vút từng mây muôn trượng cao!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước thẳm non xa rụng bóng chiều,
Chơi vơi hồn nước khó mà chiêu.
Sống làm hạc lẻ nào đem ích?
Thác hoá quyên sầu hận sao tiêu!
Hoàng hải sóng trào thu chống kiếm,
Ngô môn trăng lạnh thổi đêm tiêu.
Còn dư tráng chí hồn như cũ?
Muôn trượng mây hồng lên vút cao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Non xa nước thẳm chiều rơi,
Khó chiêu hồn nước chơi vơi giữa dòng.
Sống làm hạc lẻ ích không?
Quyên sầu thác hoá hận lòng sao tiêu!
Chống gươm Hoàng hải dâng triều,
Ngô môn trăng lạnh thổi tiêu đêm dài.
Còn chăng tráng chí giữ hoài?
Mây hồng muôn trượng lên đài vút cao!

14.00
Trả lời