Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2015 16:34

寄都中諸友

南望浮雲接塞生,
春風腸斷越歌聲。
五陵知識今誰在,
斜日煙花滿舊京。

 

Ký đô trung chư hữu

Nam vọng phù vân tiếp tái sinh,
Xuân phong trường đoạn Việt ca thanh.
Ngũ Lăng tri thức kim thuỳ tại,
Tà nhật yên hoa mãn cựu kinh.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Trời Nam mây nổi ải mơ màng
Ca Việt xuân đưa luống đoạn tràng
Quen biết năm lăng còn mấy kẻ
Kinh xưa phong cảnh bóng tà dương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời Nam mây ải mơ màng
Gió xuân ca Việt đoạn trường lòng ai
Ngũ Lăng bạn cũ mấy người
Kinh xưa hoa khói bời bời tà huy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Mây nổi ngóng Nam ải nhấp nhô
Gió xuân đứt ruột Việt ca hò
Ngũ Lăng bè bạn ai còn đó
Hoa khói bóng chiều ngập cố đô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngóng Nam mây nổi ải mơ,
Gió xuân ca Việt luống đưa đoạn tràng.
Quen biết mấy kẻ Ngũ Lăng,
Khói hoa đầy cảnh bóng thành tà dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ải liền mây nổi vọng Nam phương,
Ca Việt xuân đưa giọng đoạn trường.
Quen biết Ngũ Lăng nay mấy kẻ,
Khói hoa đầy cảnh bóng tà dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời