Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 05:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/04/2020 05:39

還山

策馬故園去,
悠悠雲外心。
江山試憑眺,
不覺復沾襟。
玄造機終祕,
蒼生禍愈深。
艱難思報國,
慚愧杜陵吟。

 

Hoàn sơn

Sách mã cố viên khứ,
Du du vân ngoại tâm.
Giang sơn thí bằng diểu,
Bất giác phục triêm khâm.
Huyền tạo cơ chung bí,
Thương sinh hoạ dũ thâm.
Gian nan tư báo quốc,
Tàm quý Đỗ Lăng ngâm.

 

Dịch nghĩa

Thúc ngựa đi về vườn cũ
Lòng hớn hở ngoài áng mây xa xa
Non sông thử ghé mắt nhìn
Hay đâu nước mắt lại đầm áo
Máy tạo hoá vẫn kín khó biết
Nhân dân chịu tai vạ càng sâu
Vất vả lo cứu nước
Hổ thẹn ngâm thơ Đỗ Lăng[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Giục ngựa về vườn cũ
Nỗi lòng gửi ngoài mây
Non sông thử ngắm lại
Giọt lệ bỗng chan đầy
Máy tạo còn huyền bí
Dân ta xiết đoạ đày
Gian nan lo cứu nước
Thơ Đỗ thẹn ngâm hoài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Thúc ngựa đi về vườn cũ nhà,
Nổi lòng hớn hở gửi mây xa.
Non sông thử ghé mắt nhìn lại,
Dòng lệ bỗng đâu áo ướt tà.
Tạo hoá vẫn còn bao bí mật,
Nhân dân chịu vạ càng sâu xa.
Ngày ngày vất vả lo dân nước,
Thơ Đỗ Lăng ngâm hổ thẹn mà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn quê thúc ngựa về thăm,
Nỗi lòng hớn hở dõi tầm mây xa.
Non sông thử ghé nhìn qua,
Nào đâu nước mắt tuôn sa dầm dầm.
Cơ trời huyền bí khôn lần,
Nhân dân rên xiết muôn phần đau thương.
Lo đời chẳng sá gian nan,
Ngâm thơ thêm thẹn với chàng Đỗ Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời