Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 09:14

紅河水決

六月紅河水,
無風亦接天。
忽添千嶂雨,
驚散萬家烟。
大野魚龍舞,
平林鳥雀眠。
河清吾有願,
對此益茫然。

 

Hồng Hà thuỷ quyết

Lục nguyệt Hồng Hà thuỷ,
Vô phong diệc tiếp thiên.
Hốt thiêm thiên chướng vũ,
Kinh tán vạn gia yên.
Đại dã ngư long vũ,
Bình lâm điểu tước miên.
Hà thanh ngô hữu nguyện,
Đối thử ích mang nhiên.

 

Dịch nghĩa

Tháng sáu nước sông Hồng đầy rẫy
Không có gió cũng dâng cao tận trời
Trận mưa núi bỗng thêm dồn dập
Dân muôn nhà hoảng sợ tán loạn
Đồng rộng cá rồng vùng vẫy
Rừng lặng chim chóc ngủ yên
Ta vẫn ước mong nước sông trong lại
Thấy cảnh này khôn xiết bùi ngùi[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Nước sông Hồng tháng sáu
Không gió cũng ngút trời
Nghìn núi mưa dồn dập
Muôn nhà khói tả tơi
Đồng rộng cá múa nhảy
Rừng bằng chim nghỉ ngơi
Sông trong ta những muốn
Đối cảnh xiết bùi ngùi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tháng sáu sông Hồng đầy nước khơi,
Gió không có cũng dâng tầng trời.
Trận mưa núi bỗng thêm dồn dập,
Dân chúng muôn nhà tản loạn rời.
Đồng rộng cá rồng vùng múa vẫy,
Rừng bằng chim chóc lặng yên ngơi.
Ta mong sông nước trong khe lại,
Khôn xiết bùi ngùi thấy cảnh đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông Hồng tháng sáu nước dâng,
Trời yên mà cũng bội phần lên cao.
Nghìn non dồn dập mưa mau,
Muôn nhà tán loạn khói bay mịt mùng.
Cá rồng đồng rộng vẫy vùng,
Rừng bằng chim chóc yên lành giấc say.
Ước gì sông nước trong ngay,
Nhìn xem cảnh đó, lòng nầy không yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời