15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 08/03/2010 19:06

鶴城旅感

玉女山前送雁歸,
春風吹雨滿天飛。
柳搖絕塞旌旗暗,
花落藏城鼓角希。
鬱遠扠停新歲酒,
登高頻濕移鄉衣。
西征八駿喑沉斷,
杜宇城中獨掩扉。

 

Hạc thành lữ cảm

Ngọc Nữ sơn tiền tống nhạn quy,
Xuân phong xuy vũ mãn thiên phi.
Liễu dao tuyệt tái tinh kỳ ám,
Hoa lạc tàng thành cổ giác hy.
Úc viễn sa đình tân tuế tửu,
Đăng cao tần thấp di hương y.
Tây chinh bát tuấn âm trầm đoạn,
Đỗ Vũ thành trung độc yểm phi.

 

Dịch nghĩa

Trước núi Ngọc Nữ đưa chim nhạn về
Gió xuân thổi mưa bay đầy trời
Liễu phất rợp ải, tinh kỳ tối mờ
Hoa rụng tầng thành, còi trống thưa tẻ
Nhớ xa, bỗng ngừng chén rượu năm mới
Lên cao thường ướt áo khách phương xa
Tám ngựa qua tây, tăm hơi vắng bặt
Đóng cửa một mình nghe quyên kêu


Nam chi tập

Hạc thành: Năm 1804, vua Gia Long hạ chiếu chỉ di dời lị sở của trấn Thanh Hoá từ làng Dương Xá, xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hoá đến làng Thọ Hạc, huyện Đông Sơn, đồng thời tiến hành xây dựng thành trấn lị đó là Hạc thành hay thành Thọ Hạc, còn gọi là Trấn thành Thanh Hoá, thành cổ Thanh Hoá. Ngày này, dấu ấn của Hạc Thành là các địa điểm lâu đời ở thành phố Thanh Hoá như Bến Ngự, cửa Tả, cửa Hữu, Đông Phố, Nam Phố, Thọ Hạc, Hạc Thành, Cốc Hạ, Hàng Đồng, Hàng Than, Hàng Hương, kênh nhà Lê...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Ngọc Nữ đầu non chiếc nhạn qua
Đầy trời mưa lạnh gió xuân đưa
Liễu ải mịt mù màu cờ nhạt
Rời rạc thành hoa tiếng trống đưa
Nhớ bạn đầu năm tay nghỉ chén
Lên cao đất khách lệ tuôn mưa
Qua tây tám ngựa tăm hơi bặt
Nghe cuốc buông rèm luống thẫn thờ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đưa bản chữ Hán để tham khảo

鶴 城 旅 感
玉 女 山 前 送 雁 歸
春 風 吹 雨 滿 天 飛
柳 搖 絕 塞 旌 旗 暗
花 落 藏 城 鼓 角 希
鬱 遠 扠 停 新 歲 酒
登 高 頻 濕 移 鄉 衣
西 征 八 駿 喑 沉 斷
杜 宇 城 中 獨 掩 扉

Hạc thành lữ cảm

Ngọc Nữ  sơn tiền tống nhạn quy
Xuân phong xuy vũ mãn thiên phi
Liễu dao tuyệt tái tinh kỳ ám
Hoa lạc tàng thành cổ giác hy
Úc viễn sa đình tân tuế tửu
Đăng cao tần thấp di hương y
Tây chinh bát tuấn âm trầm đoạn
Đỗ Vũ thành trung độc yểm phi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ngọc Nữ trước non đón nhạn quanh
Trời xuân gió thổi bụi mưa lành
Liễu lay ải lặng tinh kỳ rủ
Hoa rụng phủ thành vắng trống canh
Xa nhớ ngừng tay nâng rượu tết
Lên cao ướt áo khách xa đành
Trời tây tám ngựa tăm hơi bặt
Cửa đóng cuốc kêu động Hạc thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngọc Nữ đầu non đưa nhạn rời,
Gió xuân mưa thổi bay đầy trời.
Tinh kỳ liễu phất rợp mờ ải,
Hoa rụng tầng thành còi trống lơi.
Nhớ xa ngừng chén rượu năm mới,
Ứớt áo lên cao xa khách mời.
Tám ngựa qua tây hơi vắng bặt,
Một mình đóng cửa quyên kêu rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đầu non Ngọc Nữ nhạn rời,
Gió xuân đang thổi đầy trời mưa rơi.
Tinh kỳ liễu phất ải mờ,
Tả tơi hoa rụng trống còi vẳng thưa.
Rượu năm mới dứt, nhớ xưa,
Lên cao ướt áo khách vừa từ xa.
Chinh tây tám ngựa, vắng qua,
Một mình đóng cửa quyên xa kêu sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngọc Nữ đầu non cánh nhạn đưa,
Gió xuân phơ phất khắp trời mưa.
Liễu che rợp ải tinh kỳ tối,
Hoa rụng đầy thành trống mõ thưa.
Áo khách lệ tuôn buồn cất bước,
Rượu mừng năm mới nhớ khi xưa.
Chinh tây tám ngựa tăm hơi bặt,
Tiếng cuốc lay rèm, rõ khổ chưa!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời