Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2010 17:57

柬晉中諸友

虜運潮終落,
人心火始燃。
居行皆許國,
興廢不關天。
朔角臨邊月,
南車指塞煙。
何當引長彗,
萬里掃腥羶。

 

Giản Tấn trung chư hữu

Lỗ vận trào chung lạc,
Nhân tâm hoả thuỷ nhiên.
Cư hành giai hứa quốc,
Hưng phế bất quan thiên.
Sóc giốc lâm biên nguyệt,
Nam xa chỉ tái yên.
Hà đương dẫn trường tuệ,
Vạn lý tảo tinh chiên.

 

Dịch nghĩa

Thời vận của giặc như nước thuỷ triều đang xuống
Lòng dân ta như lửa mới nhen lên
Ở lại hay đi ra đều là vì nước
Nên hoặc hư đâu phải bởi trời
Còi bắc dưới bóng trăng biên cương
Xe nam rẽ đám mù quan ải
Thế nào nắm được chổi dài
Quét sạch giống tanh hôi khắp muôn dặm


Trong Nam chi tập.

Tấn trung chỉ đất tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, cũng có thể tên một thành phố của Sơn Tây. Vì thế ta có thể suy đoán bài thơ này năm 1908 ông gửi từ Nhật Bản vào cho các bạn ông còn đang ở trong đất Sơn Tây. Quyển Phan Bội Châu niên biểu ghi lại sự kiện: “Tháng 5 năm Mậu Thân (1908), tôi từ Xiêm về, gặp ông ở Quảng Đông, mời ông sang chơi Nhật Bản. Trước hết, tôi gửi điện cho Đồng Văn thư viện dặn đến thượng tuần tháng 9, toàn thể học sinh cử đại biểu đến Hoành Tân đón tiếp để về Đông Kinh mở đại hội hoan nghênh. Nguyễn Thượng Hiền có đọc diễn văn khai hội và làm một bài trường thiên khuyên học sinh, có câu rằng: Cơm xào thịt giặc mới no/ Canh nêm máu giặc mới ngon... Ông lại làm viễn hải quy hồng (chim hồng ở bể xa bay về), đều đưa tin gửi về nước.”

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, NXB Văn hoá, 1959
2. Tuyển tập thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, NXB Lao động, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Vận giặc nước đang xuống
Lòng dân lửa mới mồi
Đi ở đều vì nước
Nên hư chẳng tại trời
Còi bắc bên trăng vẳng
Xe nam rẽ khói bay
Ước sao cầm chổi dài
Quét sạch giống tanh hôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

柬晉中諸友

虜運潮終落
人心火始燃
居行皆許國
興廢不關天
朔角臨邊月
南車指塞煙
何當引長彗
萬里掃腥羶

Chữ "羶" theo đúng phiên âm là "thiên", chứ không phải "chiên" như trên bản phiên âm của sách đã viết. Có lẽ sách đánh nhầm. Còn bản dịch thơ là của nhóm Lê Thước theo như soạn giả Chương Thâu chú thích. Đề nghị ghi lại phần "Người dịch" là "Nhóm Lê Thước".


Nguồn: Tuyển tập thơ văn Nguyễn Thượng Hiền, NXB Lao động, 2004
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Vận giặc triều rút hết
Lòng dân lửa mới lên
Ở đi đều vì nước
Hưng phế chẳng tại thiên
Kèn Bắc trăng đến ải
Xe Nam khói rẽ biên
Chổi dài ai cầm quét,
Sạch tanh hôi mọi miền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vận giặc xuống như nước thuỷ triều,
Lòng dân như lửa nhen lên nhiều.
Đi ra hay ở đều vì nước,
Nên hoặc hư đâu phải bởi trời.
Còi bắc biên cương soi bóng nguyệt,
Xe nam rẽ đám ải biên quan.
Làm sao nắm được chổi dài đó?
Quét sạch tanh hôi khắp dặm ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Nước ròng vận giặc xuống rồi,
Lòng dân như lửa mới mồi đang lên.
Đi hay ở nợ nước đền,
Nên hư đâu phải gọi “tên” mệnh trời.
Vẳng còi ải bắc trăng soi,
Xe nam rẽ khói bay ngoài ải biên.
Ước sao nắm được chổi tiên,
Tanh hôi quét sạch khắp miền nước non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đến nay thế giặc xuống rồi,
Lòng dân tựa thể như mồi lửa nhen.
Ở, đi cũng việc nước non,
Nên hư phải chịu đâu còn hỏi ai.
Còi vang ải bắc trăng soi,
Xe nam rẽ bánh khói lay biên đình.
Khắp nơi đầy giống tanh rình,
Chổi dài quét sạch an bình bốn phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời