15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/04/2020 18:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 18/04/2020 18:37

哀杜基光其二

珠玉憐君委劫灰,
平生壯氣挾風雷。
憂天淚向三更落,
殉國身從萬里來。
道喪幾人悲正士,
時難連歲失英才。
江山獨抱澄清志,
坐我雲閒望九陔。

 

Ai Đỗ Cơ Quang kỳ 2

Châu ngọc liên quân uỷ kiếp hôi,
Bình sinh tráng khí hiệp phong lôi.
Ưu thiên lệ hướng tam canh lạc,
Tuẫn quốc thân tòng vạn lý lai.
Đạo táng kỷ nhân bi chính sĩ,
Thời nan liên tuế thất anh tài.
Giang sơn độc bão trừng thanh chí,
Toạ ngã vân gian vọng cửu cai.

 

Dịch nghĩa

Thương ông thân châu ngọc đã hoá kiếp rồi
Suốt đời chí khí hùng tráng như gió sấm
Lo việc đời, ba canh giọt lệ nhỏ sa
Vì việc nước, nghìn dặm đem thân trở về
Đạo suy đốn, ít người thương kẻ chính sĩ
Thời khó khăn, luôn năm mất người anh tài
Một mình ôm mãi cái chí rửa sạch núi sông
Ta nay ngồi trên cung mây mà nhìn hoàn cầu[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Thân châu ngọc hoá kiếp rồi
Tung mây cưỡi gió một đời đấu tranh
Lo trời lệ nhỏ thâu canh
Xót vì việc nước dấn mình chốn nguy
Đạo suy ít kẻ yêu vì
Anh tài mòn mỏi gặp thì khó khăn
Quyết lòng rửa sạch giang san
Trên mây ngồi ngắm cõi trần thảnh thơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tấm thân châu ngọc hỡi đâu rồi
Cưỡi gió tung mây suốt cuộc đời
Mãi nghĩ lo trời đêm lệ đổ
Dốc lòng vì nước tấm thân phơi
Đạo suy mấy kẻ thương hiền sĩ
Thời khó liền năm mất kẻ tài
Rửa sạch giang sơn ôm chí cả
Trên mây ngồi ngắm cảnh trần ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời