Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2020 21:02

得甘露來書喜賦

八駿馳驅天宇間,
風塵遠報鶴書還。
壯心未許全消歇,
倚劍高臺望萬山。

 

Đắc Cam Lộ lai thư hỷ phú

Bát tuấn trì khu thiên vũ gian,
Phong trần viễn báo hạc thư hoàn.
Tráng tâm vị hứa toàn tiêu hiết,
Ỷ kiếm cao đài vọng vạn san.

 

Dịch nghĩa

Tám ngựa rong ruổi ngoài cõi trời xa,
Gió bụi xa xôi thư hạc báo về.
Tấm lòng hăng hái chưa toàn tiêu hết,
Dựa kiếm trên đài trông ra muôn núi.


Tiểu dẫn: Năm Ất Dậu (1885), kinh thành thất thủ, Điện tiền tướng quân Nguyễn Thuyết hộ giá ra huyện Cam Lộ. Binh lửa ngăn trở, đến nay tin tức mới thông (Nguyễn Thượng Hiền).

Cam Lộ là một huyện thượng du ở tỉnh Quảng Trị, vua Hàm Nghi từ Quảng Trị đi qua đó, rồi đi ra vùng Quảng Bình, lần theo dãy Trường Sơn, núi rừng trùng điệp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước, Vũ Đình Liên, Hà Văn Đại

Tám ngựa giong cương ruổi ngút trời
Phong trần thư hạc báo xa xôi
Tấm lòng hăng hái chưa tiêu hết
Trông núi mang gươm dựa đỉnh đài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tám ngựa ruổi dong ngoài cõi xa,
Phong trần thư hạc báo về nhà.
Tấm lòng hăng hái chưa tàn hết,
Dựa kiếm trên đài trông núi xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tám ngựa giong cương đường vạn dặm,
Xa xôi thư hạc báo tin ra.
Lòng son còn đó chưa tiêu hết,
Chống kiếm đài cao ngắm núi xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời