Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2015 16:41

東海贈章太炎先生

煙濤萬里一虛舟,
島國相逢話壯遊。
醉把奇書燈下讀,
滿天風雨入西樓。

 

Đông Hải tặng Chương Thái Viêm tiên sinh

Yên đào vạn lý nhất hư chu,
Đảo quốc tương phùng thoại tráng du.
Tuý bả kỳ thư đăng hạ độc,
Mãn thiên phong vũ nhập tây lâu.


Chương Thái Viêm: Học giả, nhà cách mạng dân chủ, Phó chủ tịch thường trực Đảng Cộng hoà ở Thượng Hải. Ông thường xuyên đăng các bài có nội dung đi ngược lại chủ trương của Viên Thế Khải (1859-1916), thuộc phe Hậu đảng của Từ Hi và về sau làm đại tổng thống rồi là Hoàng đế của nước Trung Hoa quân chủ lập hiến (1915-1916).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Chiếc thuyền muôn dặm sóng tung bay
Đảo quốc cùng nhau kể chuyện hay
Say ghé bên đèn xem sách lạ
Đầy trời mưa gió ngập lầu tây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Khói mây vặn dặm một thuyền không
Đảo quốc gặp nhau luận chuyện hùng
Dưới đèn say đọc bao sách lạ
Lầu tây mưa ngập khắp trời giông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng bay muôn dặm chiếc thuyền không,
Đảo quốc gặp nhau bàn mạnh hùng.
Say đọc dưới đèn nhiều sách lạ,
Lầu tây mưa gió đầy trời sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Chiếc thuyền muôn dặm sóng bay tung,
Đảo quốc gặp nhau bàn luận hùng.
Say dọc bên đèn nhiều sách lạ,
Lầu tây mưa gió ngập trời chung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn trùng khói sóng chiếc thuyền con
Gặp gỡ cùng nhau chuyện nước non
Sách lạ bên đèn say mắt ghé
Lầu tây trời đất gió mưa tuôn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời