Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2022 07:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2022 23:00, số lượt xem: 140

Em là con gái cầu Lim
Qua lối nọ…bên đình
Em xinh em đứng một mình
Hát câu Quan Họ bên tình bên duyên
Mênh mông thuyền mơ lênh đênh
Lời ca luyến láy đầu duyềnh cuối sông
Í à lúng liếng mi xanh
Liền anh liền chị cùng mình đấy ta
Người ơi người ở chăng là
Vội về rồi lại vào ra thẫn thờ
Người đi để lỡ duyên chờ
Quan họ rời bến qua mùa dao duyên
Qua lối nọ sang mạn thuyền
Về qua lối nọ bên thềm trăng thâu.

Hội Lim, Bắc Ninh, 1991

Nguồn: Sơn Khê, Tình & thu, NXB Lao động, 2011