Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2009 22:15

龍城福雖途中感懷

吟蟬不知處,
薄暮聲更悲。
行客倦欲息,
深林人跡稀。
饑虎甲路啼,
零露沾我衣。
所思杳天末,
徘徊將安歸。

 

Long Thành Phước Tuy đồ trung hoài cảm

Ngâm thiền bất tri xứ,
Bạc mộ thanh cánh bi.
Hành khách quyện dục tức,
Thâm lâm nhân tích hy.
Cơ hổ giáp lộ đề,
Linh lộ triêm ngã y.
Sở tư diểu thiên mạt,
Bồi hồi tương an quy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Tiếng ve ra rả từ đâu ?
Lại thêm chiều tới dạt dào bi thương.
Chồn chân nghỉ lại ven đường,
Rừng sâu vắng vẻ bặt không dấu người.
Sương đêm rơi áo ướt vùi
À uôm tiếng cọp, rụng rời bước mau
Nhớ ai xa thẳm thêm sầu
Bơ vơ nào biết về đâu bây giờ ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng ve ra rả biết từ đâu?
Chiều tới âm vang càng ngập sầu.
Lữ khách chồn chân đường trạm nghỉ,
Rừng sâu vắng vẻ bặt chân người.
Rụng rời cọp bước à uôm rống,
Rơi áo sương đêm vùi ướt đầu,
Xa thẳm chân trời ai nhớ vậy,
Bơ vơ giờ biết về nơi đâu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời