Tựa lưng làm cây ngả
Hồng Hạc bay về Trời
Sông hồ vào tiết cạn
Rùa Vàng ra biển khơi

Kiếm tìm trong xót xa
Mầm héo không tách hạt
Ngọc đã ở trong tay
Lại để chìm xuống cát

Tưới cây - lá thêm xanh
Tóc trên đầu càng bạc
Chim Hồng vỗ cánh về
Ta rồi sang Trời khác?

Rùa Vàng về trong Mộng
Người dứt áo bỏ đi
Dã Tràng se cát mặn
Ngọc chưa Lưu đã Ly…


Sài Gòn, 16.10.2012

Nguồn: Trang Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30-1-2013