Được tin “người cũ” lấy chồng

mừng em yên phận vẹn bề
sớm đi bị trách, muộn về được mong
êm chèo mát mái thuận dòng
quai mây nhôi lụa - nón không chòng chành

tóc cằn biếng chải lại xanh
nhuộm khăn chiết áo thả mành lựa gương
chẳng còn nghiêng võng lệch giường
lăn sờn nửa chiếu, gối trường hai tay

gại kim gỡ chỉ vá may
hoa đèn bấc mới, dầu đầy miệng chai
đêm trăng cửa chẳng vội cài
cầu ao khớp mộng, dao mài bén tay

mắt chưa ráo cạn xót cay
trời cao còn ngợp, đất dày vẫn chênh
cành cong chim chợt rùng mình
xin đừng ai nữa phụ tình
                                   - giống ta!...


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30-1-2013