Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Nguyễn Thành Sơn
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 12/10/2017 09:51
Số lần thông tin được xem: 1291
Số bài đã gửi: 33

Những bài thơ mới của Nguyễn Thành Sơn

 1. Thu hổn 17/12/2017 21:04
 2. Vè con cua 17/12/2017 20:59
 3. Trà giang 17/12/2017 20:58
 4. Ngẫu hứng VI 17/12/2017 20:56
 5. Ngẫu hứng V 17/12/2017 20:55
 6. Ngẫu hứng IV 17/12/2017 20:53
 7. Ngẫu hứng III 17/12/2017 20:52
 8. Ngẫu hứng II 17/12/2017 20:51
 9. Ngẫu hứng I 17/12/2017 20:49
 10. Chợ chùa 17/12/2017 20:47
 11. Nói chuyện cùng Khuất Nguyên 17/12/2017 20:46
 12. Thu và em 14/12/2017 16:43
 13. Khuyết mật 14/12/2017 15:20
 14. Mẹ và giếng quê 14/12/2017 15:17
 15. Nụ cười trăng khuyết 14/12/2017 15:07
 16. Thiên ấn niêm hà 14/12/2017 15:02
 17. Thiên bút phê vân 14/12/2017 15:01
 18. Thạch bích tà dương 14/12/2017 15:00
 19. Cổ luỹ cô thôn 14/12/2017 14:58
 20. La hà thạch trận 14/12/2017 14:56

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

Chưa tham gia chủ đề nào!