Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2008 08:58

春日溪上晚行

春盡溪邊事事幽,
輕紅滿地冷雲收。
行行不覺天將晚,
月在松梢水在頭。

 

Xuân nhật khê thượng vãn hành

Xuân tận khê biên sự sự u,
Khinh hồng mãn địa lãnh vân thu.
Hành hành bất giác thiên tương vãn,
Nguyệt tại tùng tiêu thuỷ tại đầu.

 

Dịch nghĩa

Mùa xuân đã đến tận bên suối, cảnh vật đều thanh u,
Màu hồng nhạt đầy mặt đất, mây lạnh tan hết.
Đi, đi mãi, bất giác trời sắp tối,
Trăng trên ngọn tùng, suối đầu nguồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Xuân về bên suối, cảnh thanh tân,
Hồng nhạt khắp nơi, mây lạnh tan.
Đi mãi chợt nhiên trời sắp tối,
Trăng treo trên ngọn, suối đầu nguồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên khe xuân đến cảnh thanh u
Mặt đất hồng lan tạnh hết mù
Đi mãi biết đâu trời sắp tối
Ngọn tùng trăng ló nước khe đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân về bên suối cảnh thanh nhàn,
Hồng nhạt đất đầy mây lạnh tan.
Đi mãi đột nhiên trời sắp tối,
Trăng trên ngọn bách suối trên ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời